استرینر چدنی فلنجدار :لطفا پیش از خرید و یا انعقاد

مشاهده

استرینر فلنجدار فولادی :لطفا پیش از خرید و یا انعقاد

مشاهده

بال ولو فلنجدار LF2 :لطفا پیش از خرید و یا

مشاهده

شیر پروانه ای تمام المینیوم برنز لاگ تایپ جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای تمام استیل لاینر تفلون جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای بدنه body فولاد دیسک استیل لاینر تفلون جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای تمام المینیوم برنز لاگ جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد فروشنده بال ولو 6

مشاهده

بال ولو استنلس استیل بال ولو استنلس استیلپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بال ولو شیر توپی استنلس استیل کلاس 600 RTJ بال ولو شیر توپی استنلس استیل کلاس 600 RTJپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بال ولو شیر توپی فولادی کلاس 300 فلنج دار wcb.Lcb بال ولو شیر توپی فولادی کلاس 300 فلنج دار wcb.Lcbپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

شیر پروانه ای لاگ تمام استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای لاگ دیسک استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای لاگ دیسک برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای فولادی دیسک برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر گیوتینی چدنیاز محصولات و خدمات ارائه شده در پترو رادیس پاسارگاد

مشاهده

شیر گیوتینی کلاس 150 pn16از محصولات و خدمات ارائه شده در پترو رادیس پاسارگاد

مشاهده

بال ولو توپی کلاس 800 استنلس استیل دنده بال ولو توپی کلاس 800 استنلس استیل دندهپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

شیر پروانه ای فلنج دار دیسکی برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای دیسکی الومینیوم برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای فلنج دار تمام استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای فلنج دار دیسک استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای چدنی دیسک برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

باتر فلای ولو buter fly valve شیر پروانه ای تمام استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

گیت ولو فلکه کشویی فولادی کلاس 150 فلنج دار گیت ولو فلکه کشویی فولادی کلاس 150 فلنج دارپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

شیر پروانه ای الومینیوم برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

گیت ولو شیر کشویی کلاس 300 Lf2 فلنجدار گیت ولو شیر کشویی کلاس 300 Lf2 فلنجدارپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

شیر پروانه ای لاگ تایپ بدنه بادی body فولاد دیسک استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر پروانه ای بدنه دیسک برنز جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

گیت ولو شیر کشویی فولادی کلاس 800 دنده ای گیت ولو شیر کشویی فولادی کلاس 800 دنده ایپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

شیر پروانه ای فلنجدار دیسک کروم جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

شیر گیوتینی چدنی دیسک استیلاز محصولات و خدمات ارائه شده در پترو رادیس پاسارگاد

مشاهده

گیت ولو کشویی فولادی دنده کلاس 800 گیت ولو کشویی فولادی دنده کلاس 800پترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

شیر پروانه ای چدنی دیسک استیل جهت پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع غذایی ، دارویی ، آب و همچنین نیروگاه های بخار گاز و سیکل ترکیبی با

مشاهده

باتر فلای ولو شیر پروانه ای فولادی کلاس 150 آلمانی باتر فلای ولو شیر پروانه ای فولادی کلاس 150 آلمانیپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بازرگانی پترو مهراس عرضه کننده انواع فلنج در بازار

مشاهده

بازرگانی پترو مهراس، تامین و تجهیز انواع بال ولو (شیر

مشاهده

بازرگانی پترو مهراس، عامل تامین و تجهیز چک ولو دبل

مشاهده

بازرگانی پترو مهراس وارد کننده گیت ولو شیر کشویی در

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد فروشنده

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد عرضه کننده

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد پخش کننده

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد توزیع کننده

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد مرکز فروش

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد نمایندگی

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد پخش کننده شیرالات پروانه

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد عامل فروش شیر پروانه

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد نماینده فروش گیت ولو

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد مرکز فروش شیر کشویی

مشاهده