شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد فروشنده بال ولو 6

مشاهده

بال ولو استنلس استیل بال ولو استنلس استیلپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بال ولو شیر توپی استنلس استیل کلاس 600 RTJ بال ولو شیر توپی استنلس استیل کلاس 600 RTJپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بال ولو شیر توپی فولادی کلاس 300 فلنج دار wcb.Lcb بال ولو شیر توپی فولادی کلاس 300 فلنج دار wcb.Lcbپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بال ولو توپی کلاس 800 استنلس استیل دنده بال ولو توپی کلاس 800 استنلس استیل دندهپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بازرگانی پترو مهراس، تامین و تجهیز انواع بال ولو (شیر

مشاهده