گیت ولو فلکه کشویی فولادی کلاس 150 فلنج دار گیت ولو فلکه کشویی فولادی کلاس 150 فلنج دارپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

گیت ولو شیر کشویی کلاس 300 Lf2 فلنجدار گیت ولو شیر کشویی کلاس 300 Lf2 فلنجدارپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

گیت ولو شیر کشویی فولادی کلاس 800 دنده ای گیت ولو شیر کشویی فولادی کلاس 800 دنده ایپترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

گیت ولو کشویی فولادی دنده کلاس 800 گیت ولو کشویی فولادی دنده کلاس 800پترو رادیس پاسارگاد با پشتوانه علمی و تجربی در زمینه تهیه و تامین اقلام تاسیسات صنعتی و سفارش ساخت تجهیزات تاسیساتی و ماشین آلات صنعتی

مشاهده

بازرگانی پترو مهراس وارد کننده گیت ولو شیر کشویی در

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد نماینده فروش گیت ولو

مشاهده

شرکت فنی مهندسی پترو رادیس پاسارگاد مرکز فروش شیر کشویی

مشاهده